Poczta studencka

Poczta studencka UEK

Informacje o poczcie studenckiej UEK

Wprowadzenie

Studencka poczta uczelniana została przeniesiona (od dnia 04.05.2022r.) na serwery Outlook w usłudze Microsoft Office 365.

Adres klienta pocztowego dostępnego przez przeglądarkę internetową: https://outlook.office365.com/uek.krakow.pl

Do poczty uczelnianej obowiązują te same zasady logowania co do usług Microsoft 365 (login i hasło to samo co np. do aplikacji Microsoft Teams).

Dla studentów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają studia na UEK konieczne jest najpierw założenie konta na serwerze Microsoft zgodnie z opisem na stronie:

reset – uzupełnij !!!

Konto poczty elektronicznej studenta jest zakładane automatycznie w domenie student.uek.krakow.pl. Pierwszy człon adresu mailowego, będący również unikalnym loginem, jest tworzony według schematu: dla studentów i doktorantów jest to numer albumu. Student o numerze albumu „123456” będzie posiadał adres pocztowy: „123456@student.uek.krakow.pl„, gdzie „123456” jest nazwą użytkownika (loginem) do konta pocztowego.

Jedynie studenci, którzy uczyli się wcześniej na innych tokach studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i mieli założone skrzynki pocztowe o strukturze – „s” plus numer albumu, czyli na przykład „s123456@student.uek.krakow.pl” – zachowują nadal do końca nowego toku studiów te skrzynki. Gdyby Państwo nie otrzymywali na przykład poczty od Wykładowców na te poprzednio założone skrzynki – prosimy zgłosić problem na adres usosweb@uek.krakow.pl.

Wszyscy Studenci oraz Doktoranci UEK posiadają konta pocztowe o podanej powyżej strukturze adresu na serwerze Outlook – należy ich używać do komunikacji w sprawach związanych z przebiegiem studiów.

Na konta te jest wysyłana korespondencja pochodząca od jednostek organizacyjnych UEK, pracowników jak również informacje o ważnych wydarzeniach, spotkaniach mających miejsce na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (tzw. mailingi).

Linki

Krótka instrukcja korzystania z klienta pocztowego dostępnego przez przeglądarkę internetową – Outlook Web App (OWA) – znajduje się pod adresem:
https://ci-pomoc.uek.krakow.pl/pl/pracownik/poczta-pl?start=1

Dodatkowo dostępna jest instrukcja na stronie:
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/wprowadzenie-do-aplikacji-outlook-web-app-0062c7be-f8e3-486e-8b14-5c1f793ceefd

Instrukcja konfiguracji konta pocztowego na przykładzie klienta pocztowego Outlook 365 znajduje się pod adresem:
https://ci-pomoc.uek.krakow.pl/pl/pracownik/poczta-pl?start=3

Konfiguracja

Dane serwerów potrzebne do konfiguracji klienta pocztowego do obsługi poczty studenckiej UEK w usłudze Office 365:

Usługa IMAP:

  • Nazwa serwera: outlook.office365.com
  • Port: 993
  • Metoda szyfrowania: TLS

Usługa SMTP:

  • Nazwa serwera: smtp.office365.com
  • Port: 587
  • Metoda szyfrowania: STARTTLS

Problemy

Hasło do konta pocztowego jest synchronizowane z hasłem do Uczelnianego Konta Studenckiego – UKS (więcej informacji na stronach Centrum Informatyki. Przed pierwszym zalogowaniem się do konta pocztowego należy ustawić hasło do konta, poprzez zmianę hasła do konta UKS. Należy to zrobić w aplikacji do zarządzania kontem UKS pod adresem: studenci.uek.krakow.pl. Zmiana hasła do konta UKS skutkuje również zmianą hasła do konta pocztowego studenta/doktoranta.

W przypadku problemów ze zmianą lub resetem hasła proszę zgłosić się osobiście z legitymacją studencką do Centrum Informatyki (parter, Pawilon A).

Wszelkie problemy z kontem studenckim należy zgłaszać osobiście do administratorów serwerów w Centrum Informatyki:

Zmiana hasła

Hasło to uczelnianej skrzynki pocztowej jest powiązane z hasłem do Uczelnianego Konta Studenckiego, jego zmianę należy przeprowadzić w aplikacji do zarządzania kontem UKS.
Procedura zmiany hasła jest opisana na stronie dotyczącej zarządzania kontem UKS.

Reset hasła

Procedurę resetu hasła należy przeprowadzić w aplikacji służącej do resetu hasła UKS (https://reset.uek.krakow.pl).
Procedura resetu zapomnianego hasła jest opisana na stronie dotyczącej zarządzania kontem UKS.

możemy ci pomóc

Zapraszamy do współpracy

Mamy ogromne doświadczenie w sprawach dotyczących IT. Skorzystaj z niego – serdecznie zapraszamy!

kontakt do csi uek

Zgłoszenia problemów lub usterek

Możesz napisać do nas lub zadzwonić. Obsługujemy nowoczesne kanały komunikacyjne